Patrik Engellau: Uppfinnandet och vidareutvecklingen av de mänskliga rättigheterna


Du kanske tycker att mina utläggningar om liberalismen och de mänskliga rättigheterna och deras historia och inbördes relationer är pedantiskt trams för statsvetenskapliga teoretiker.

+ There are no comments

Add yours