PATRIK ENGELLAU: Tecken på civilisation


För åtta år sedan startade jag den här bloggen för att jag är en skeptisk och misstänksam person. Jag tvivlar ofta på allmänt hållna sanningar.

+ There are no comments

Add yours