PATRIK ENGELLAU: Sverige behöver en ny regeringsform


Det finns människor i Sverige, och jag är en av dem, som anser att den här grundlagsstadgade möjligheten för folk att helt och hållet överlämna ansvarat för sin tillvaro till politiker och välfärdsfunktionärer har deformerat många människors medfödda förmåga att själva ta sig i kragen om saker och ting inte utvecklas efter förväntan.

+ There are no comments

Add yours