PATRIK ENGELLAU: Svenska ämbetsmän


Mina ögon har i modern tid, det vill säga under de senaste åren, öppnats för perspektiv som jag aldrig tidigare kunnat ta till mig.

+ There are no comments

Add yours