PATRIK ENGELLAU: Svamlets absoluta höjdpunkt


Om jag hade haft något återstående hopp om den svenska skolan så upplöstes det igår under kaskader av hånflabb blandade med ögonblick av djupaste beundran över att Skolverket nu tycks ha nått svamlets absoluta höjdpunkt.

+ There are no comments

Add yours