PATRIK ENGELLAU: Sönderfallet


Jag har länge sett det svenska sönderfallet komma. Troligen upptäckte jag det på något emotionellt plan när jag på sjuttiotalet arbetade på Sida.

+ There are no comments

Add yours