PATRIK ENGELLAU: Snart får Sverige en ny lag som inte kommer att fungera och därför bör vi tänka på vad vi ska göra i stället


Svenska affärer blir alltmer utsatta för stölder. I organisationen Svensk Handels Trygghetsbarometer för tredje kvartalet 2020 ”anger 36 procent av butikerna att de råkat ut för stöld den senaste veckan, 19 procent har drabbats av hotfullt beteende från en besökare eller kund och 20 procent utsattes för bedrägerier den senaste månaden”.

+ There are no comments

Add yours