PATRIK ENGELLAU: Självförståelse


Den här bloggens motto är ”Här skapas samtidens självförståelse”. Syftet är att i realtid betrakta och försöka begripa det skeende som i historiens egen takt utspelar sig inför våra ögon.

+ There are no comments

Add yours