PATRIK ENGELLAU: Samhällets fiender


Häromdagen fick jag anledning att ifrågasätta min slentrianmässiga uppfattning om växande sociala spänningar i Sverige. Jo, en ny grej är att brottsligheten ökar och att många knappt törs gå ut på kvällarna, men det är inte det jag avser med växande spänningar. Jag menar den emotionella laddningen i de konflikter som uppträder i någorlunda städade sammanhang, till exempel på tidningarnas debattsidor, i teverutan eller i de gräl som kan bryta ut när människor träffas. Drabbas de som bär på egenskaper eller åsikter som tidevarvet anser särskilt olämpliga hårdare nu än förr?

+ There are no comments

Add yours