PATRIK ENGELLAU: Regeringsbildning med mera


Min portugisiskalärarinna i Rio de Janeiro förhåller sig till svenskar – och troligen även till representanter för andra udda smånationer – ungefär som entomologer till sina studieobjekt insekterna.

+ There are no comments

Add yours