PATRIK ENGELLAU: Rasism


Någon gång ska vi väl kunna förhålla oss mer avspänt till rasismen och försöka förstå den

+ There are no comments

Add yours