Patrik Engellau: Rädslans regemente


Vad de riktigt oroar sig för vet jag inte. Kanske är det bara att de räds grannarnas ogillande mummel. Fast jag misstänker att deras ängslan har djupare psykologiska rötter. De fruktar att de själva egentligen är strukturella fascister och att det där med flaggan bara är ett första symtom ungefär som den första kittlingen i näsan förebådar en förkylning som kan övergå i lunginflammation och kanske något ännu värre.

+ There are no comments

Add yours