PATRIK ENGELLAU: Propaganda mot Sverige


Med det menar jag att vi svenskar borde kunna visa en gnutta förståelse för muslimernas antisvenska propaganda hur illa vi än må tycka om deras religion och osvenska seder. Men det gör vi inte och det är min andra synpunkt. Här visar svensk press, tycks det mig, sin sanna karaktär. Om det blir konflikter mellan muslimer och vanliga svennar tar journalisterna normalt ställning för muslimerna. Men om muslimerna, som i det här fallet, ger sig på socialstaten så blir det andra bullar.

+ There are no comments

Add yours