PATRIK ENGELLAU: Planera för återtåget


Jag trodde länge att det svenska politikerväldet, inför åsynen av ett antal nationella problem som orsakats av deras egen härsklystnad, hybris och svärmiska idéer, till slut skulle återkalla sitt förnuft och bäst de kunde försöka reda upp situationen. Men ingen som betraktar den svenska politiken kan iaktta annat än pladder och låtsaslösningar.

u

+ There are no comments

Add yours