PATRIK ENGELLAU: Planekonomi


Koncernchefen menar troligen att det klimatomställningen blir svårare än den industriella revolutionen för att demokratin, äganderätten och miljölagstiftningen står i vägen. Det är illavarslande ty om Borg och andra ansvariga för omställningen får problem med uppgiften, vilket jag är övertygad om att de får, så kommer de för klimatets skull att känna sig tvungna att göra sig av med de tre hindren.

+ There are no comments

Add yours