PATRIK ENGELLAU: PK-ismen och det sunda förnuftet


Den kanske viktigaste skillnaden mellan PK-ismen och de traditionella ideologierna är att den politiskt korrekta ideologin inte stödjer sig på det sunda förnuftet. Förtöjningarna är kapade och därför kan PK-ismen troligen hävda vad som helst utan att det stöter på någon intellektuell blockering. Ett exempel är PK-ismens öppenhet för tankar att det finns ett oklart antal kön men i alla fall närmare sextio än två.

+ There are no comments

Add yours