PATRIK ENGELLAU: På vilken sida står polisen?


Jag är emellertid mer upptagen av frågan hur den svenska polisen kommer att reagera om oroligheter utbryter. Kommer den att ställa sig på muslimernas eller på Paludans sida? Det är inte självklart med tanke på att polisen inte tycks ha någon genomtänkt linje.

+ There are no comments

Add yours