PATRIK ENGELLAU: På uppochnedvända språket


Jag vill inte anklaga det svenska politikerväldet för att utgöra en diktatur. Vi har fria val och etableringsrätt för nya partier så om medborgarna faktiskt vore missnöjda med politiken så kunde de för länge sedan ha åstadkommit storartade förändringar. Det visar sig emellertid att Orwells uppochnedvända språk med fördel kan användas även i en demokrati som den svenska.

+ There are no comments

Add yours