PATRIK ENGELLAU: På lång sikt och på kort sikt


I klimatfrågan, där jag i likhet med nästan alla andra människor inte har några särskilda kunskaper men dock starka åsikter, kan jag se två möjliga risker, den ena på lång sikt och den andra på kort sikt.

+ There are no comments

Add yours