PATRIK ENGELLAU: Om virus dödlighet


Det som möjligen är oroväckande är att myndigheterna nu när de talar så ödesmättat om att viruset kommer att finnas kvar under flera år – utan att nämna att detta tydligen är rutin för epidemier – verkar sugnare än i samband med Asiaten och Hong Kong-influensan att utnyttja situationen för att – möjligen av omtanke om den smitträdda befolkningen – skaffa sig maktmedel, drakoniska lagar och rätt att styra med dekret.

+ There are no comments

Add yours