PATRIK ENGELLAU: Oh when will they ever learn?


Redan något år efter diktatorns hängning gick George W. Bush och jag skilda vägar när det gällde synen på hur demokrati uppstår. Jag kom fram till att det där med att envar skulle placera valsedlar i dito urnor bara kunde fungera väl i kulturer där man under lång tid, sannolikt århundraden, hade etablerat stabila förutsättningar i form av ett säkert, jämlikt och balanserat rättssystem, statligt våldsmonopol, frånvaro av starka, rivaliserande stammar eller klaner och inte minst en allmän mentalitet som bejakade och svartsjukt bevakade ett antal medborgerliga friheter.

+ There are no comments

Add yours