PATRIK ENGELLAU: Och Sverige då?


Eftersom ingen förutom möjligen Putin själv vet vad han har för planer känns det angeläget att spekulera i varje fall något litet vad framtiden kan bära i sitt sköte för Sverige.

+ There are no comments

Add yours