PATRIK ENGELLAU: Naturrätt eller mångkultur


Den gemensamma andan hos artiklarna och hos de kommentarer som artiklarna föranlett är en till satir förklädd ilska över att det kommer främmande människor hit till Sverige och anser sig – särskilt uppmuntrade därtill av statsmedia – ha rättigheter på svenskarnas bekostnad som svenskarna egentligen aldrig beviljat

+ There are no comments

Add yours