PATRIK ENGELLAU: Nationalism och fosterlandskärlek är bra


På 1500-talet eller däromkring inleddes vad som i en del historieböcker kallas ”den nya tiden”. Det var faktiskt mycket nytt som inträffade (jag talar förstås bara om västerlandet som på den tiden begränsades till delar av Europa).

+ There are no comments

Add yours