PATRIK ENGELLAU: Några observationer kring ämnet nationalekonomi


Det märkvärdiga är att alla nationalekonomer tycks ha samma mål, nämligen att maximera statens intäkter, ehuru de har olika uppfattningar om hur detta ska gå till. Jag tycker det hade varit tilltalande om åtminstone några nationalekonomer haft som mål inte att maximera politikerväldets intäkter utan att värna om skattebetalarnas rätt att få behålla så mycket som möjligt av vad de hederligt tjänat ihop.

+ There are no comments

Add yours