PATRIK ENGELLAU: Modern monetär teori (MMT)


Nationalekonomi kallades tidigare för politisk ekonomi vilket jag anser var en mer klarsynt benämning eftersom tillägget ”politisk” ger en stark fingervisning om att vi här rör oss i en idévärld som vetter mer mot tavlor, poesi och tyckande än mot vågar, retortrar och tumstockar.

+ There are no comments

Add yours