PATRIK ENGELLAU: Medelklassen och Aristoteles


Det där med medelklass och mitt tjat om att den skulle besitta särskilda fördelar för nationen är en sten i skon för många. Så låt mig beskriva medelklassens två definierande kännetecken så som de uppträder i Aristoteles skrifter.

+ There are no comments

Add yours