PATRIK ENGELLAU: Måste inte demokratin förr eller senare upphäva sig själv?


Den västerländska demokratin har ungefär etthundrafemtio år på nacken – USA ensamt kanske hundra år till – och jag skulle tro att de flesta folk som avnjuter detta samhällsskick utgår ifrån att det inte bara representerar statskonstens oövervinnerliga höjdpunkt utan dessutom är evigt.

+ There are no comments

Add yours