PATRIK ENGELLAU: Lathund om den kristne respektive muslimske gudens inställning till våld


Skillnaden är att Bibeln inte innehåller några hittills ouppfyllda mordplaner eller allmänna anvisningar om lämpliga offer. Ingen modern ogärningsman kan påstå sig följa instruktioner från Bibeln. Men så länge det finns icke-muslimer kvar i världen gäller Koranens uppmaning till de troende att förinta förnekarna.

+ There are no comments

Add yours