PATRIK ENGELLAU: Lärdomar från trettioåriga kriget


Genom att studera 1600-talets trettioåriga krig kommer man, har det slagit mig, lite närmare sanningen om klimatpolitiken.

+ There are no comments

Add yours