PATRIK ENGELLAU: Könsmaktsordningen


Jag kan inte bestämma mig för om könsmaktsordningstänkandets djupaste innebörd är att kvinnor är så mentalt underlägsna och oerfarna att de inte klarar mänskliga relationer på egen hand eller om de anses vara sådana himmelskt överlägsna varelser att män endast har rätt att närma sig krypande och med nedslagen blick som inför en asiatisk despot.

+ There are no comments

Add yours