Patrik Engellau: Komplex


Utan krig har det militärindustriella komplexet ingen roll vilket är det mest plågsamma som kan drabba en skattefinansierad, omsättningsmaximerande organisation. Motsvarande gäller, mutatis mutandis – vilket betyder ”efter nödvändiga förändringar i förutsättningarna” – det  svenska välfärdsindustriella komplexet.

+ There are no comments

Add yours