PATRIK ENGELLAU: Klassanalys


Karl Marx hade en förenklad men användbar idé – skam den som tänker illa därom ty det är just förenklingen som skapar användbarheten – om att det är klasskampen som driver historien.

+ There are no comments

Add yours