PATRIK ENGELLAU: Kan USA:s grundlagsfäder ha tänkt rätt i andra konstitutionstillägget?


För det mesta tror jag på vad jag skriver även om misstag förstås kan förekomma. Ibland, som idag, kan jag emellertid skriva om saker som känns osäkra eller rentav motbjudande.

+ There are no comments

Add yours