PATRIK ENGELLAU: John Maynard Keynes


Att övertyga världen om politikernas magiska krafter blev keynesianismens historiska roll. Inte underligt att hans namn hyllades av demokratiskt valda härskare över hela världen och att ett mäktigt prästerskap av nationalekonomer uppstod som kunde överlägga med varandra om den sanna uttolkningen av Keynes banbrytande teser. Självklart indelade sig ekonomerna som de flesta andra experter i viktiga trosfrågor i distinkta sekter som valde att koncentrera sig på detaljer i budskapet som var tillräckligt olika för att det skulle kunna leda till heta debatter och strider om professurer varigenom inte bara politikernas utan även ekonomernas liv fick en högre mening.

+ There are no comments

Add yours