PATRIK ENGELLAU: Internationella relationer. Grundkurs om offentliga organ. Kapitel 9: Sveriges roll


På jorden finns omkring 200 nationer. Det främsta organet varigenom dessa hanterar sina relationer år Förenta Nationerna. Bara en handfull stater, till exempel Taiwan, Västsahara och Cooköarna, står av olika skäl utanför FN. Alla de andra är medlemmar.

+ There are no comments

Add yours