PATRIK ENGELLAU: Intellektuella som formar vår framtid


Janerik Larsson vid Stiftelsen Fritt Näringsliv gör en samhällsnyttig insats genom att läsa ett stort antal tidningar från hela världen och skicka ut intressanta artiklar till folk som anmält sig.

+ There are no comments

Add yours