PATRIK ENGELLAU: Hur sovjetiska miniubåtar och blattesvenska hänger ihop och hur denna koppling exemplifieras i Bibeln


Därmed har jag kommit till dagens ämne som är blattesvenskan. Lika lite som uttalet ubåtsjákt kommer från Karlskrona är blattesvenska något ärftligt. Ej heller beror den på att utövarna, som efraimiterna, inte klarar det rätta, i det här fallet svenska, uttalet. Och ej heller är den som hos frimurarna ett slags hemlig sektmarkering. Blattesvenskan är motsatsen. Dess syfte är att framhäva utövarnas utanförskap. Med dialekten vill blatten utmana svensken genom att bestämt markera att han förkastar svenskens språk och därmed svenskens kultur och i sista hand svensken själv.

+ There are no comments

Add yours