PATRIK ENGELLAU: Hur mycket jobbar läkare?


Här är statistik över antalet patienter per år som en läkare träffar i vart och ett av de 39 OECD-länderna. År 2011 låg Korea i topp med ungefär 6 500 patientbesök per läkare och Sverige i botten med under tusen besök.

+ There are no comments

Add yours