PATRIK ENGELLAU: Hur kommer sig missnöjet?


Nästan alla jobbar i Sverige och de jobbar i en av två existerande typer av organisationer. Båda typerna vill ha pengar men de använder väsensskilda metoder för att nå sitt mål.

+ There are no comments

Add yours