Patrik Engellau: Hur det går till i naturen


Den andra organismen som gjort anspråk på kapitalismens ekonomiska överskott har varit staten. Så fort demokratin slog igenom och kontrollen över staten övergick från de bemedlade till de relativt obemedlade skärptes skatterna på de bemedlade brutalt och med ganska snabb verkan.

+ There are no comments

Add yours