PATRIK ENGELLAU: Hotet från globalismen


Det är mycket viktigare att ställa krav på vår nationella, demokratiskt valda regering än att oroa sig över oligarkernas globala ränker (som jag alltså inte förnekar). Det är i själva verket kontraproduktivt att lägga för mycket energi på att ängslas för oligarkerna ty om de verkligen skulle ha så mycket makt som en del påstår så är de verkligt ansvariga – våra nationella politiska ledare – nästan ursäktade för sina tillkortakommanden. Hur skulle dessa nationella satraper kunna sätta sig upp mot det globala oligarkväldet?

+ There are no comments

Add yours