PATRIK ENGELLAU: Homogenitet


Om man bortser från att Sverige under några decennier emottagit ett stort antal invandrare som delvis bryter mönstret är det nog rätt att säga att vårt land sedan århundrade varit mycket homogent.

+ There are no comments

Add yours