PATRIK ENGELLAU: Harvey Weinstein och Mats Löfving


MeToo-kampanjen, som nådde sin kulmen för fem, sex år sedan, var ett stycke västerländsk kulturhistoria som samhället inte kunde tåla att förstå annat än till hälften. Om man får reducera den till sin grundkonstruktion bestod den av reaktionerna på två mänskliga drifter, en manlig och en kvinnlig.

+ There are no comments

Add yours