PATRIK ENGELLAU: Gud kanske finns i alla fall


Häromsistens berättade jag om den riksbekante jägaren Karl Hedin som, enligt domstolsutlåtande, blivit olagligen trakasserad av statligt anställda vargkramare inom rättssystemet. Dessa hade felaktigt fått för sig att Hedin jagat varg. Jag sa att det är oroväckande om vi har statstjänstemän som i kraft av sitt ämbetes makt driver en egen politik.

+ There are no comments

Add yours