PATRIK ENGELLAU: Grundstenar


En av grundstenarna för min världsuppfattning är observationen, som jag tror är oemotsäglig, att det moderna västerländska projektet har varit häpnadsväckande framgångsrikt.

+ There are no comments

Add yours