PATRIK ENGELLAU: Fredsförhandlingar 


Några invändningar gick ut på att Ryssland är misskänt i västländer som Sverige och att Putins politik egentligen bara handlar om legitimt självförsvar mot Natos, läs USAs, buffliga försök att krossa Moderlandet. Sådana diskussioner är svåra ty de förvandlas lätt till något som liknar äktenskapsgräl där varje part alltid har en ny oförrätt att anföra.

+ There are no comments

Add yours