PATRIK ENGELLAU: Från demokrati till politikervälde


Bara för att det karolinska enväldet hade två homonyma kungar, den första med ordningsnumret XI och den andra numrerad XII, kan man inte dra slutsatsen att epoken uppvisade samma karaktärsdrag tvärs igenom historien.

+ There are no comments

Add yours