PATRIK ENGELLAU: Formativa händelser


Pandemin är en annan modern, formativ händelse. Det formativa elementet, i varje fall i min skalle, är att vi fortfarande inte är säkra på vad som hände – om det verkligen hände något. Sjukdomen mobiliserade troligen mer resurser och mer uppmärksamhet än någon annan händelse sedan andra världskriget. Men mycket talar för att det som drev världsepidemin inte var mikrober utan känslor. Hur jag än letar i statistiken efter tecken på överdödlighet, vilket hade kunnat vara indicier på mikrobanfall, så kan jag inte hitta mycket mer än vad som ser ut som naturliga variationer.

+ There are no comments

Add yours