PATRIK ENGELLAU: Ett misslyckande i världsklass


De förmildrande omständigheterna är att de svenska beslutsfattarna har varit okunniga, oerfarna och snälla när det gällt invandrare. En homogen befolkningsgrupp som har varit homogen i hundratals år och helt saknar erfarenhet av människor tillhöriga andra kulturer kan inte få in i sin skalle att alla människor inte innerst inne är svenskar.

+ There are no comments

Add yours